poniedziałek, 9 stycznia 2012Detroit, Mozambik, Barcelona i... Katowice.
jedna z moich prac znalazła się w kalendarzu Montana Colors.
n/z Impas podczas pracy nad portretem Jerzego Kukuczki.

Detroit, Mozambique, Barcelona and... Katowice.
one of my work is in Montana Colors calendar.
in the picture - graffiti artist Impas while working on a portrait of Jerzy Kukuczka (the most outstanding Polish climber)


M83 photo by Radoslaw Kazmierczak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz