poniedziałek, 30 lipca 2012


ostatnio stałem się bardziej wygodny i coraz częściej sięgam po komórkę (bynajmniej nie po to żeby zadzwonić albo sprawdzić pocztę). na szczęście wciąż pamiętam jak założyć Kodaka Portrę do mojej Mamiyi.
po półrocznej przygodzie w Mieście Królów czas na powrót w rodzinne strony.
w międzyczasie w Parlamencie Europejskim miał miejsce wernisaż wystawy zbiorowej fotografów uczestniczących w projekcie fotograficznym o Algierze. znalazło się tam też kilka moich prac.
najlepsze Prosecco robią w Ridello Al Monte (Włochy). najlepsze frytki z majonezem są na Placu Flagey, o piwie z 10% zawartością alkoholu nic nie powiem bo mało pamiętam (Bruksela). a najlepszy krem z groszku z miętą robią w Glou (Paryż).
jutro w Amsterdamie mam nadzieję nie pomylić drugi raz trasy rowerowej z ulicą.

recently I've become more lazy and more often I take my cell (by no means to call or check inbox). fortunately, I still remember how to set Kodak Portra in my Mamiya
after half a year of adventure in the City of the Kings (Cracow) it's high time I returned to my homeland (Silesia).
in the meantime, at the European Parliament took place a collective exhibition of photographers participating in the photo project of Algiers. there were also some of my works.
the best prosecco comes from the Ridello Al Monte (Italy). the best french fries with mayonnaise are at Flagey Square, a beer with an alcohol content of 10% will not say anything about because I remember little (Brussels). and the best cream of pea soup with mint doing is at Glou (Paris).
tomorrow in Amsterdam, I hope not to mix the bicycle path and the street.photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak
photo by Radoslaw Kazmierczak